Talentudvikling

Politik for talentudvikling i Roskilde CR

Formål:

Roskilde Cykel Ring har en lang tradition med udvikling af talenter til cykelsporten, som både nationalt og internationalt leverer bemærkelsesværdige resultater.

Nærværende politik skal være med til at sikre, at talentudviklingen fortsætter mange år fremadrettet til glæde for de mange medlemmer i Roskilde CR, for lokalsamfundet og for dansk cykelsport.

Det er til enhver tid den siddende bestyrelses ansvar at lave, evaluere og justere Roskilde CR’ politik for talentudvikling.

Grundlæggende principper:

Roskilde CR ønsker at skabe gunstige rammer for talentudvikling på tværs af alder, køn og cykelinteresse. Vi tager udgangspunkt i tre værdier: glæde, passion og disciplin.

Med andre ord: Vi træner, kører løb og arbejder hårdt for at nå vores mål.
Vi elsker at cykle og har både kampånd og team spirit. Men det skal være sjovt! Så vi husker at hygge os og grine sammen.

ATK i træningen (Aldersrelateret trænings koncept):

I Roskilde CR arbejdes der med ATK træningsmateriale for hver aldersgruppe U11, U13, U15, U17 og U19 – anbefalingerne er i store træk delt op i en vinterperiode og en forår, sommer, efterårs- periode. Træningsanbefalingerne følger anbefalingerne fra DCU’s børne- og ungdomsudvalg.

Til fællestræningerne deles rytterne op i 3 til 4 grupper efter alder, men også ud fra styrke. Vi har endvidere hold for nybegyndere. U17 og U19 ryttere kan ligeledes træne med vores seniorer.

Seniorerne arbejder ud fra samme principper med differentieret træning på alle niveauer opdelt i en vinterperiode og en forår-, sommer- og efterårsperiode.

Talentudvikling gennem:

- Organiseret træning på både skov og landevej på et højt fagligt niveau

- Udvikling på både det fysiske niveau, det taktiske niveau og det tekniske niveau

- Træningslejre/træningssamlinger i ind- og udland

- Deltagelse i store anerkendte cykelløb i ind- og udlandet mod årgangens eliteryttere

- Personlig udvikling gennem test, samtale og personlige

udviklingsprogrammer

- Teambuilding – udvikling af rytternes samarbejds- og teamspirits kompetencer

Trænerkapacitet på et højt fagligt niveau:

Roskilde CR sikrer, at træning- og talentudvikling sker på et højt fagligt niveau svarende til, at der er/tilknyttet trænerkapacitet på diplomtræner niveau.